นโยบายความเป็นส่วนตัว

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์ kokostudio และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม

ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า “บริการ kokostudio”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการ kokostudio โดยผู้ใช้ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ใช้บริการ kokostudio ระหว่างการซื้อขายหรือการดำเนินธุรกิจของตน) เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางสัญญา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยจะประกาศฉบับแก้ไขใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ นอกจากนั้น ถ้านโยบายฉบับทบทวนรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า ‘การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย’ ในเว็บไซต์ของเรา หลังจากระยะเวลาติดประกาศ 30 วัน ให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้บริการ kokostudio เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของคุณด้วย นอกจากนี้ หากคุณเปิดบัญชี kokostudio หรือใช้บริการของ kokostudio เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณ
ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและ/หรือหมายเลขบัตรเครดิต
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น วันเกิดหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราใช้คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลที่มีการปิดบังชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะราย

เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของเรา เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราใช้คือไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าใช้งานทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ และตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีและข้อมูลบัญชีของคุณ

ถ้าคุณต้องการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราขอจากคุณ เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราได้